02.मातृ प्रार्थना

ENCYCLOPEDIA से
यहाँ जाएँ: भ्रमण, खोज


मातृ प्रार्थना

पुनातु पृश्ठं दुरिताञजनेभ्यः


श्रीवीरसिन्धोः दीक्षां प्रग्रह्य
आग्रामनगरं प्राबोधयज्जनान्।
आर्या सती ज्ञानमती जगत्याः
पुनातु पृश्ठं दुरिता जनेभ्यः ।।1।।

प्रक्षीणकामाषयभावबन्धा
ब्रहा्रोग्रवन्हौहुतद्रव्यबन्धा।
ज्ञानोग्रसूर्यांषुमती पृथिव्याः
पुनातु पृश्ठं दुरिता जनेभ्यः ।।2।।

या गोम्मटेषामलपादपीठे
द्वीपस्यजम्बूनाम्नः सुमूर्त्तिम्।
निर्मापितुं लक्ष्यधरा धरायाः
पुनातु पृश्ठं दुरिता जनेभ्यः ।।3।।

या हस्तिनागेप्रचुरप्रभावा
सुमेरुरचनां भव्यां चकार।
प्रचण्डदुःखानलतप्तभूमेः
पुनातु पृश्ठं दुरिता जनेभ्यः ।।4।।

द्विषतप्रमितग्रन्थमालाप्रणेत्री
दिव्यार्शमार्गानुरक्ता सुनेत्री।
एकान्तवादीभसिंही धरित्र्याः
पुनातु पृश्ठं दुरिता जनेभ्यः ।।5।।

गणिनी सुसंघे षिविरप्रबोधिका
ममादृषानां हस्तावलम्बिनी।
प्रकृश्टसुज्ञानज्योतिः धरिण्याः
पुनातु पृश्ठं दुरिता जनेभ्यः ।।6।।

दीक्षासुषिक्षाप्रमुखैः प्रयत्नैः
संस्कारितानां सुतनिर्विषेशं।
हितैककरणे क्षमा क्षमायाः
पुनातु पृश्ठं दुरिता जनेभ्यः ।।7।।