03.व्रत ग्रहण करने का संकल्प

ENCYCLOPEDIA से
यहाँ जाएँ: भ्रमण, खोज


व्रत ग्रहण करने का संकल्प

ॐ अद्य भगवतो महापुरुषस्य ब्रह्मणो मते मासानां मासोत्तममासे ..... मासे ..... पक्षे ..... तिथौ .....वासरे जम्बूद्वीपे भरतक्षेत्रे आर्यखण्डे भारतदेशे ..... प्रदेशे ..... नगरे एतत् अवसर्पिणीकालावसान चतुर्दश-प्राभृतमानित-सकललोकव्यवहारे श्री गौतमस्वामीश्रेणिकमहामंडलेश्वर-समाचरित-सन्मार्गावशेषे ..... वीरनिर्वाणसंवत्सरे अष्टमहाप्रातिहार्यादिशोभितश्रीमदर्हत्पर-मेश्वर प्रतिमासन्निधौ अहम् ..... व्रतस्य संकल्पं कारयामि।