08. अखंडदीप प्रज्वालन का संकल्प मंत्र

ENCYCLOPEDIA से
यहाँ जाएँ: भ्रमण, खोज


अखंडदीप प्रज्वालन का संकल्प मंत्र

ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं आद्यानामाद्ये जम्बूद्वीपे मेरोर्दक्षिण भागे भरतक्षेत्रे आर्यखण्डे ..... प्रदेशे ..... देशे ..... ग्रामे ..... वीरनिर्वाण संवत् ..... तमे ..... वर्षे ..... मासे ..... पक्षे ..... तिथौ ..... वासरे ..... श्रीजिनचैत्यालये ..... विधानावसरे ..... अस्य ..... यजमानस्य हस्तेन अखण्डदीपस्य ज्योति: प्रज्वालयमि इदं मोहान्धकारमपहाय मम हृदये ज्ञानज्योति: स्फुरायमानं करोतु इति स्वाहा।